Kõrge vererõhk: kas vastunäidustus massaažiks?

20160529_150947Alles oli see pühapäev (29. mai), mil kolisime telgiga õue ja pakkusime seal massaaži ja hüva nõu. Nimelt toimus Nõmmel Roheliste Väravate Tänava üritus, sedapuhku siis Kalda tänava kandis. Meie paiknesime Rabajooksu stardist mõnikümmend meetrit edasi, põhimõtteliselt võistlusraja ääres. Oli tore näha huvitatud inimesi ja loodame, et kõik, keda mudisime, said pikaks ajaks hädadele leevendust. Samas kohtas ka huvitavaid vabandusi massaaži mittetulemiseks. Üks neist, kõrge vererõhk, tekitas meis endiski küsimusi ja otsustasime teemasse natuke süveneda.

Mida kõrge vererõhk tähendab?

Süda pumpab meie elushoidmiseks ja kudede hapnikuga varustamiseks kogu aeg verd. Veri, mis läbi veresoonte uhab, avaldab rõhku veresoontele. Kui see rõhk on liiga kõrge (ülemine >140, alumine >90), on tegu kõrgvererõhktõvega, mis on riskifaktoriks mitmetele südame-, neeru ja aju veresoonte haigustele.

Kõrge vererõhk diagnoositakse mitmete mõõtmistegaKas kõrge vererõhk segab massaaži tegemist?

Meil oli konkreetne juhus, kus inimene teatas resoluutselt, et tal on kõrge vererõhk ja massaaži ei tohi talle üldse teha. Näidustusi ja vastunäidustusi on massaažile mitmeid ja alati kehtib reegel: kui kahtled, ära tee! Samas ei ole näiteks pisut kõrgenenud vererõhk massaažile üldjuhul takistuseks, sest lõõgastumine aitab vererõhku alandada. Seda muidugi eeldusel, et tegu on pigem leebema massaažiga. Tugevatoimeline spordimassaaž või võistluseelne ergutav töötlus on pigem ärritavad. Tähelepanelik tasub olla ka madala vererõhu korral, sest kui see massaažis lõõgastudes veelgi madalamale langeb, võib üpris halb hakata. Meil endil seda juhtunud ei ole (nt. Siljal on vererõhk 105/65 kandis ehk keskmisest madalam ja siiani pole massaaži saades halb hakanud), aga üks klient rääkis oma naise kogemusest.

Mis kehas massaaži ajal toimub?

Kehas toimuvad massaaži tegemise ajal mitmed muutused nii lihastes, närvisüsteemis, hormoonide erituses kui ka veresoontes. Siinkohal vaatleme vaid viimaseid: vereringe aktiveerub ja kapillaarid laienevad, selle tulemusel tekibki nahapunetus. Paraneb ka organite varustatus hapnikurikka verega ja suureneb venoosse (süsihappegaasirohke) vere äravool.

Kõrge vererõhk ja massaaž – mida uuringud näitavad?

Aasias võeti kokku mitu erinevat massaaži mõju käsitlevat uuringut (Liao). Nende püstitatud kriteeriumitele (randomiseeritud ja kontrollitud) vastas eri andmebaasides kokku 9 uuringut, mis olid avaldatud enne 31. oktoobrit 2013. Ülevaade tehtigi peamiselt seetõttu, et massaaži toime kohta oli varem vastakaid arvamusi-tulemusi. Säärased metaanalüüsid, mis mitmed uuringud kokku võtavad, on seepärast olulised. Tulemusi võrdles kaks erinevat teadlast ning nad leidsid kokkuvõtvalt, et massaaž alandab nii ülemist (keskmiselt -7,39 mm Hg) kui alumist (keskmiselt -5,04 mm Hg) vererõhku. Uurijate sõnul on tegu mõõduka toimega.

Ka Nelson tegi kokkuvõtte 27 uuringust (metaanalüüs) ja tuvastas, et massaažil on sümpatolüütiline toime ehk võime vererõhku alandada. Ka vererõhku alandavad ravimid on sarnase toimega. Tänu paranenud verevoolule ja tõhusamale sisesekretsiooninäärmete tööle (hüpotalamus, ajuripats, neerupealised) paranes ka endoteelifunktsioon (endoteel – veresoonte seinu kattev õhuke rakukiht) ehk arterid muutusid elastsemaks. Elastsemad arterid – madalam vererõhk, sest verd pressitakse väiksema survega läbi veresoonte. Sedasama tehakse ka mitmete ravimitega. Siiski leidis autor, et on vaja veel edasi uurida, et massaaži mõjust paremat pilti saada, kuid esmamulje on positiivne.

Üksikud uuringud

Massaaživariatsioon

Lisaks ülevaateuuringutele leidub mitmeid üksikuid. Ühes 2014. aasta uuringus uuriti (Mohebbi), kuidas mõjutab kõrget vererõhku 10-minutiline seljamassaaž, kui seda tehti 6 nädala jooksul sagedusega 2 korda nädalas. Hämmastav, et juba nii lühike mudimine langetas ülemist 6,44 ja alumist 4,77 mm Hg võrra.

Alajäsemete massaaži toime

Kui eelmine mainitud uuring keskendus seljale, siis 2015. aastal uuris Walaszek klassikalise massaaži mõju alajäsemetele. Uuringus osales kümme 60-68-aastast kõrgvererõhktõvega naist, kes olid haiged olnud vähemalt 20 aastat ega kunagi klassikalises massaažis käinud. Nende vererõhku mõõdeti nii enne kui ka 1 minut ja 5 minutit pärast massaaži. Massaaži tehti 10 järjestikusel päeval ja iga kord 20 minutit (10 minutit kummalegi jalale). Erinevatest tehnikatest oli enim kasutusel voolimine (40% ajast), millele järgnes hõõrumine (30%), kloppimisvõte oli välja jäetud. Selles uuringus seisnes massaaži toime peamiselt selles, et 1 minut enne massaaži oli vererõhk paljudel viimaseks päevaks madalam kui esimesel päeval. Lõpetuseks mainib autor, kes on varem ka meestel sarnase uuringu läbi viinud ja ligilähedastele tulemustele jõudnud, aga ka seda, et vaja oleks rohkemate inimestega uuringuid.

Üldmassaaži toime

Kogu keha massaaži toimet uuriti 16 naisel Malaisias. Massaaži tehti kord nädalas hommikuti nelja nädala jooksul, kokku neli korda. Kontrollgrupp veetis sama aja lihtsalt tund aega lamades. Vererõhk alanes järk-järgult nii masseeritavatel (ülemine 12 ja alumine 5 mm Hg) kui niisama puhkajatel. Võrreldes mõne teise uuringuga, kus kontrollgrupis vererõhk ei langenud, saadi siin paremaid tulemusi. Seda tõenäoliselt seetõttu, et puhkeperiood oli pikem (1 tund) kui teistes uuringutes. Siiski tasuks märkida ka seda, et massaaži toime jäi püsima ka 4. nädala lõpuks, kuid puhkavas kontrollgrupis läks vererõhk taas endise taseme lähedale.

Kõrge vererõhk ja massaaž – kokkuvõtteks

Massaaž alandab vererõhku ja on seega ohutu viis lõõgastumiseks. Kindlasti tasuks ettevaatlik olla vererõhuga üle 160/100 ja siis mitte masseerida. Sobivateks massaažiliikideks on pigem leebemat sorti töötlused: klassikaline, lümfi- või aroomimassaaž. Siiani on enim uuritud just klassikalist massaaži, kuid leidub artikleid ka näiteks akupunktuuri kohta, mis on näidanud, et see on hea täiendus ravimitele (Guo).

Samas, kui eesmärgiks on vaid vererõhu langetamine, mitte lihaspingeist vabanemine, saab sarnase toime ka lihtsalt aega maha võttes ja puhates (võib magada või natuke lugeda, telekavaatamine ja muusika kuulamine ei sobi), olgugi et see ei jää pikalt püsima.

Allikad:

Guo, L., et. al. “Acupoint massage nursing conducive to improve curative effect of the obesity patients who are complicated with hypertension and are treated by oral drugs“. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, juuli 2015.

Harrod, M. “Enhance Endothelial Function and Reduce Arterial Stiffness“. Life Extension Magazine, märts 2014.

Ilves, M. jt. “Klassikalise massaaži õpik”. M.I. Massaažikool, Tallinn: 2012.

“Kõrgvererõhktõbi”. Inimene.ee (30.05.2016)

Liao, I.C., et. al. “Effects of Massage on Blood Pressure in Patients With Hypertension and Prehypertension: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials“. The Journal of Cardiovascular Nursing, jaanuar-veebruar 2016.

Mohebbi, Z., et. al. “The effects of back massage on blood pressure in the patients with primary hypertension in 2012-2013: a randomized clinical trial“. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, oktoober 2014.

Nelson, N.L. “Massage therapy: understanding the mechanisms of action on blood pressure. A scoping review“. Journal of the American Society of Hypertension, oktoober 2015.

Supa’at, I., et. al. “Effects of Swedish massage therapy on blood pressure, heart rate, and inflammatory markers in hypertensive women“. Evidence-based complementary and alternative medicine, august 2013.

Walaszek, R. “Impact of classic massage on blood pressure in patients with clinically diagnosed hypertension“. Journal of Traditional Chinese Medicine, august 2015.